Polityka firmy

Spółka NK Polska Development powstała w oparciu o wiedzę oraz bogate doświadczenie Zarządu spółki zdobyte przy tworzeniu i realizacji licznych projektów deweloperskich na runku bydgoskim i poza nim. Doświadczenie to, połączone z pasją do tworzenia wyjątkowych przedsięwzięć, pozwoliło na zrealizowanie z pełnym sukcesem architektonicznym i biznesowym projektu „Perłowa Dolina”.

Dzisiaj NK Polska Development, dzięki zaufaniu klientów oraz partnerów biznesowych rozwija się tworząc kolejne projekty, umacniając tym samym pozycję marki na bydgoskim rynku.

Przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich spółka ściśle współpracuje z biurami projektowymi, instytucjami finansowymi, firmami pośredniczącymi w sprzedaży nieruchomościami. Spółka rozwija się także rozbudowując dział wykonawczy, który odpowiada za przygotowanie, realizację oraz przekazanie do użytkowania obiektów. Przy ścisłej współpracy z dostawcami oraz wykonawcami branżowymi, samodzielnie kierujemy realizacją naszych inwestycji.

NK Polska Development angażuje się również w życie kulturowe oraz lokalne akcje charytatywne. W myśl maksymy „bydgoszczanie dla bydgoszczan” nie tylko wspieramy lokalny przemysł budowlany poprzez ścisłą współpracę biznesową z przedsiębiorcami z regionu, ale także przyczyniamy się do rozwoju sportu, wspieramy wydarzenia kulturowe i aktywności społeczne.